21 – Ν.Καραθανασόπουλος – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] όλα τα αστικά κόμματα έχουν σημαντικές στρατηγικές συγκλίσεις και με βάση αυτές μπορεί να προκύψει κυβέρνηση την επόμενη ημέρα των εκλογών κι έφερε ως παράδειγμα τη σύμπλευσή τους στην πολιτική της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, τη συνέπειά τους στην εφαρμογή της πολιτικής απελευθέρωσης της αγοράς Ενέργειας που οδήγησε στην ενεργειακή φτώχεια, τη συνέπειά τους στην εφαρμογή της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων κ.ά. […]