57 – – ΜΕΡΑ25

provide an attachment id!

Η κλιματική Κρίση αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή επιβίωσης όχι μόνο για την ανθρωπότητα αλλά και για ολόκληρη τη ζωή στον πλανήτη

Και προστίθεται: «Τα αίτιά της είναι αποδεκτό πλέον ότι ανήκουν κύρια σε ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας (ορυκτά καύσιμα, αποψίλωση δασών, εντατική κτηνοτροφία, αζωτούχα λιπάσματα, φθοριούχα αέρια), ενώ παράλληλα οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι και αυτές ευρέος φάσματος (από την υγεία έως τη γεωργία). Είναι σαφές ότι μια πολιτική για την Πράσινη Μετάβαση εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Για να αντιστραφεί η φρενήρης κούρσα προς την κλιματική καταστροφή. Γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς». Συγκεκριμένα, ο πλανήτης μας κινδυνεύει από τα ορυκτά καύσιμα, την αποψίλωση των δασών, τις χερσαίες ανεμογεννήτριες, τα αζωτούχα αέρια, τα φθοριούχα λιπάσματα και τα πλαστικά. Αντ’ αυτών, το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη αντιπροτείνει ανακύκλωση, αναδασώσεις, πλωτές ανεμογεννήτριες, ηλεκτροκίνηση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και απεξάρτηση από ορυκτά.