110 – Πολλαπλά πρόσωπα – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Με την ανάληψη της ευθύνης
διακυβέρνησης μετά τις εκλογές
της 2 1 ης Μαΐου θα καταργήσει τη
συγκεκριμένη ΚΥΑ και θα προχωρήσει
σε προκήρυξη θέσεων αόριστου
χρόνου με επαναφορά της Ειδικής
Εμπειρίας για τη μοριοδότη
ση της προϋπηρεσίας του υπάρχοντος
προσωπικού όπως ίσχυε με
ρυθμίσεις της κυβέρνησης το
2019 Δεσμευόμαστε επίσης να
ανασυντάξουμε τους Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών
με διοικήσεις όπου θα συμμετέχουν
οι τοπικές κοινωνίες και
παράλληλα θα εκδοθούν τα Προεδρικά
Διατάγματα για την προστασία
των περιοχών του δικτύου
NATURA 2000 που καθυστερούν
εδώ και τέσσερα χρόνια