113 – Κ.Σκρέκας – ΝΔ

provide an attachment id!

Για τα μελλοντικά σχέδια
είπε ότιτις επόμενες εβδομάδες
έχει σχεδιαστεί διπλασιασμός
των διασυνδέσεων με
την Ιταλία και τη Βόρεια Μακεδονία
και τριπλασιασμός
με την Αλβανία ενώ προχωρά
η πρώτη διασύνδεση ηλεκτρικής
ενέργειας ανάμεσα
σε νότια Ευρώπη και Αφρική
μέσω της Ελλάδας με στόχο
την ενεργειακή ασφάλεια
κάτι που όπως είπε θα βοη¬
θήσει τη μείωση τιμών