71 – Φ.Σαραντίδου – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Καμιά οικολογική αντίληψη ή ευαισθησία δε μπορεί να δείξει ένα οικονομικό-πολιτικό σύστημα που μετρά τα πάντα με βάση πόσο κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Οι κρατικοί μηχανισμοί, οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις όπως η ΕΕ, BRICS, G20, δουλεύουν για τα κέρδη των ομίλων σε βάρους του περιβάλλοντος και των λαϊκών αναγκών κάθε χώρας .Διατυπώνονται από ολόκληρο το αστικό σύστημα περίτεχνα λόγια πασπαλισμένα με οικολογικές ευαισθησίες χωρίς να τα τσιγκουνεύονται αλλά ούτε και να τα εννοούν οι πολιτικοί πρεσβευτές τους.

Σχετικά με την περιοχή των Σερρών, πρέπει πρώτα απ’ όλα να γίνει αντιληπτή από όλους η συνολική γεωμορφολογία της, έτσι όπως είναι σχηματισμένη η επιμήκης λεκανοειδής πεδιάδα με την πλούσια λεκάνη απορροής των υδάτων του ποταμού Στρυμόνα και των παραποτάμων του, τα βουνά, οι ημιορεινές περιοχές, η λίμνη Κερκίνη, διαμορφώνουν ένα πλούσιο μικροκλίμα με ποικίλα είδη χλωρίδας και πανίδας, με ζώνες προστασίας Natura και καταφύγια άγριας ζωής.

Σε αυτό το περιβάλλον, εφαρμόζεται η πολιτική της εμπορευματοποίησης και της άναρχης χρήσης της γης, των δασών, του αέρα, της μοναδικής παραλίας της Σερραϊκής ακτής, με αποτέλεμσα να οδηγείται η καταστροφή όλων αυτών, τόσο από την κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και την προηγούμενη των ΣΥΡΙΖΑ-Ανελ, αλλά και των παλαιοτέρων του ΠΑΣΟΚ. ΤΟ Μέρα25, από τη μεριά του, ο πιο εκαθαρός εκπρόσωπος της αμερικανικής πολιτικής του Μπάιντεν και της Κομισιόν ακολουθεί την ίδια στρατηγική καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Συμπέρασμα: λύση, δεν πρόκειται να βρεθεί σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο γιατί η δομή της οικονομίας βασίζεται στο κέρδος και όχι στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Το ΚΚΕ έχει προτάσεις και πρόγραμμα εξουσίας για το λαό που μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από ένα συνολικό και οργανωμένο επιστημονικό σχεδιασμό, όπου οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του μόχθου θα συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, σε ολόκληρη τη λειτουργία της παραγωγής.

Έτσι η γη δε θα είναι εμπόρευμα, θα αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία. Θα διασφαλίζεται η υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων, όπως και η εξάλειψη της ανεργίας και της ενεργειακής φτώχειας. Θα ιεραρχηθεί η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, η προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσα από μια κεντρικά σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των εγχώριων διαθέσιμων ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας, που θα είναι απαλλαγμένη από το κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους, μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και παράλληλα να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον, του οικοσυστήματος, να περιορίζεται η βιομηχανική ρύπανση.

Η επιστημονική έρευνα και γενικότερα η επιστήμα θα αξιοποιείται για να ελαχιστοποιήσει την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, για να πολλαπλασιάσει την ευημερία του λαού από κάθε παραγωγική δραστηριότητα.

Όλοι οι εργαζόμενοι, όλος ο λαός απαιτείτηαι να είναι ψυλλιασμένος όταν ακούει για πράσινη ανάπτυξη. Γιατί για τα μονοπώλια, ούτε για την πράσινη ανάπτυξη κόπτονται, ούτε για το καθαρό περιβάλλον, ούτε για τη βλάστηση, ούτε για τις περιοχές Natura. Μόνο τα κέρδη τους έχουν στον ορίζονται και τίποτε άλλο. Για τα κέρδη τους σκοτώνουν και λαούς[…] να μαζικοποιηθούν οι λαϊκοί αγώνες για την προστασία του περιβάλλοντος και στο νομός μας, για να αναπτυχθεί ένα ρωμαλέο κίνημα αντίστασης στις αντιλαϊκές πολιτικές διεκδίκσης των σύγχρονων αναγκών μας.