75 – Ε.Λιάκος – ΝΔ

provide an attachment id!

Πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα μεγάλα έργα που έχουν ξεκινήσει και που θα φέρουν πολλές, καλές δουλειές για τους πολίτες του τόπου μας. Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας, αφού υπάρχουν ακόμα ολόκληρες περιοχές που ζουν υπό τον φόβο γνωστών παραβατικών ομάδων. Πρέπει να επενδύσουμε σοβαρά και τολμηρά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον της Δυτικής Αττικής είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο και οι νέες επενδύσεις δεν πρέπει να το επιβαρύνουν περισσότερο.