93 – Α.Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Προωθούμε τις ενεργειακές κοινότητες για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο να φτάσουμε να έχουμε τουλάχιστον το 50% των νέων αδειών να αφορά ενεργειακές κοινότητες και αυτοπαραγωγή. Διότι σήμερα η κυβέρνηση, δυστυχώς, αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ την έχει απαξιώσει και δίνει πρόσβαση στο δίκτυο μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις […] Ανακτούμε τον δημόσιο έλεγχο στην ενέργεια και το νερό, που είναι δημόσια αγαθά και δεν μπορούν να είναι εμπορεύσιμα, και συγκροτούμε δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα […]