115 – Ν.Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Η ουσιαστική συμμετοχή του
αγροδιατροφικού τομέα στο
πρασίνισμα της παραγωγής
και της οικονομίας μέσω της
προώθησης των βιολογικών
καλλιεργειών αποτελούν βασικές
κατευθύνσεις για μια βιώσιμη
αγροτική παραγωγή […] Σήμερα η χώρα έχει τεράστια
ανάγκη από σημαντικές και
εμπροσθοβαρείς επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου με κεντρικό
στόχο την αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας και την
αποτροπή του αφελληνισμού
της ελληνικής οικονομίας Γιατί
δεν είναι ίδιες όλες οι επενδύσεις
Δεν είναι το ίδιο μια επένδυση
που απαιτεί σχεδόν αποκλειστικά
μεγάλες εισαγωγές
προϊόντων και δημιουργεί ελάχιστες
θέσεις εργασίας με μια
επένδυση που συνδέεται άμεσα
με την εγχώρια αγορά χρησιμοποιεί
προϊόντα και υπηρεσίες
της εγχώριας παραγωγής δημιουργεί
πολλές και καλές θέσεις
εργασίας προσφέρει φόρους
και εισφορές Επομένως οι
επενδύσεις που δημιουργούν
την υψηλότερη εγχώρια προστιθέμενη
αξία πρέπει να έχουν
άμεση προτεραιότητα
Προϋπόθεση βέβαια για όλα
τα παραπάνω είναι να διασφαλίσουμε
ότι η πράσινη μετάβαση
της οικονομίας θα είναι κοινωνικά
δίκαιη και θα διασφαλίζει
την ενεργειακή ασφάλεια της
χώρας Βάζουμε τέρμα σε πελατειακές
νοοτροπίες που μετατρέπουν
τον κρίσιμο αυτό εθνικό
στόχο σε ευκαιρία εξυπηρέτησης
συμφερόντων Δίκαιη
πράσινη μετάβαση δεν νοείται
χωρίς σοβαρές επενδύσεις σε
δίκτυα και σταθμούς αποθήκευσης
Για να διαθέτουν τη δυνατότητα
οι ενεργειακές κοινότητες
αγροτών κτηνοτρόφων και
μεταποιητών
να μειώσουν το κόστος
παραγωγής Παράλληλα
με την επέκταση των οικιακών
φωτοβολταϊκών στις στέγες
ώστε οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες
μας να προστατευθούν από τον
κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας.