91 – Ν.Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα δώσει τον αγώνα για την Αλλαγή, με τη δύναμη των σοσιαλδημοκρατικών του ιδεών και με την αξιοπιστία του επεξεργασμένου προγραμματικού του πλαισίου.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου, θέτουμε ως πρωταρχικό μας στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, για τα βασικά εθνικά μας προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα γαλακτοκομικά, μέσα από τα σχέδια ανάπτυξης κάθε περιφέρειας. Η ουσιαστική συμμετοχή του αγροδιατροφικού τομέα στο «πρασίνισμα» της παραγωγής και της οικονομίας μέσω της προώθησης των βιολογικών καλλιεργειών αποτελούν βασικές κατευθύνσεις για μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή.

Όπως επίσης η σύνδεση και συνέργεια του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, για να διαμορφωθεί μια νέα σημαντική εσωτερική αγορά των προϊόντων μας, με τα εκατομμύρια των επισκεπτών. Στόχος είναι να κάνουμε τον επισκέπτη των λίγων ημερών, καταναλωτή ελληνικών προϊόντων όλον τον χρόνο.

Η διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού τουρισμού θα ενισχύσει και την ανθεκτικότητά του. Προϋποθέτει, δε, την αντιμετώπισή της τουριστικής δραστηριότητας στη βάση των προορισμών και όχι των μεμονωμένων επιχειρήσεων, ώστε να προσφέρει υψηλότερη αξία, μέσω ενός πιο σύνθετου, προσεκτικά επιλεγμένου και οργανωμένου τουριστικού προϊόντος. Η επίτευξη αυτού του στόχου επιβάλλει τη βελτίωση υποδομών, που δεν είναι αμιγώς τουριστικές (π.χ. ενέργεια και ύδρευση, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση και καθαριότητα, υποδομές υγείας) αλλά και υλοποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, καθώς και προώθηση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε δεκάδες τουριστικούς Δήμους της χώρας που υφίστανται πιέσεις από την ανοργάνωτη τουριστική ανάπτυξη.

Η υλοποίηση των σχετικών δράσεων θα ωφελήσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα θα βελτιώσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του τουρισμού.

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού θα διαδραματίσει και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε θέματα απλοποίησης διαδικασιών, ασφάλειας δικαίου και, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια, ευθυγράμμισης των έμμεσων φόρων -που επιβαρύνουν τις τιμές και άρα την διεθνή ανταγωνιστικότητα- με τα επίπεδα των ανταγωνιστών μας.

Εντός αυτού του πλαισίου, η χώρα μας πρέπει να εκσυγχρονίσει και να διευρύνει τη συνολική παραγωγική της δομή, στη βάση ενός σχεδίου «Made in Greece». Nα ενισχύσει την καινοτομία και την εξωστρέφεια, να δημιουργήσει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας με δίκαιους μισθούς, αντάξιες των προσόντων της νέας γενιάς, και να μειώσει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, το μέγεθος και το βάθος του κοινωνικού αποκλεισμού. Να δημιουργήσει τις συνθήκες για την παραγωγή και τη δίκαιη διανομή νέας εθνικής αξίας, προϋπόθεση μιας κοινωνίας σεβασμού και αξιοπρέπειας.

Σήμερα, η χώρα έχει τεράστια ανάγκη από σημαντικές και εμπροσθοβαρείς επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, με κεντρικό στόχο την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και την αποτροπή του αφελληνισμού της ελληνικής οικονομίας. Γιατί δεν είναι ίδιες όλες οι επενδύσεις. Δεν είναι το ίδιο μια επένδυση που απαιτεί σχεδόν αποκλειστικά μεγάλες εισαγωγές προϊόντων και δημιουργεί ελάχιστες θέσεις εργασίας, με μια επένδυση που συνδέεται άμεσα με την εγχώρια αγορά, χρησιμοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες της εγχώριας παραγωγής, δημιουργεί πολλές και καλές θέσεις εργασίας, προσφέρει φόρους και εισφορές. Επομένως, οι επενδύσεις που δημιουργούν την υψηλότερη εγχώρια προστιθέμενη αξία πρέπει να έχουν άμεση προτεραιότητα.

Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω, είναι να διασφαλίσουμε ότι η πράσινη μετάβαση της οικονομίας θα είναι κοινωνικά δίκαιη και θα διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Βάζουμε τέρμα σε πελατειακές νοοτροπίες που μετατρέπουν τον κρίσιμο αυτό εθνικό στόχο σε ευκαιρία εξυπηρέτησης συμφερόντων. Δίκαιη πράσινη μετάβαση δεν νοείται χωρίς σοβαρές επενδύσεις σε δίκτυα και σταθμούς αποθήκευσης. Για να διαθέτουν τη δυνατότητα οι ενεργειακές κοινότητες αγροτών, κτηνοτρόφων και μεταποιητών να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Παράλληλα με την επέκταση των οικιακών φωτοβολταϊκών στις στέγες, ώστε οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας να προστατευθούν από τον κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας.

Για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η οικονομική ανάπτυξη, οι εξαγωγές, οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αποτελούν το μέσο για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και της μεσαίας τάξης.

Για εμάς αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Θα παραμείνουμε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών ή θα κάνουμε το άλμα στο μέλλον; Γι’ αυτό προτάσσουμε τον δημιουργικό και προοδευτικό προγραμματικό μας λόγο, έναντι της τοξικότητας των αντιπάλων μας, με σκοπό την αναγέννηση της ελπίδας για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, που τόσο πολύ την έχει ανάγκη.