104 – Α.Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Εθνικό έγκλημα η βίαιη απολιγνιτοποίηση».

Πρώτα από όλα το ενεργειακό μείγμα της χώρας θα προχωρήσει ομαλά στη λεγόμενη απολιγνιτοποίηση. Όχι για να δώσουμε έμφαση στο φυσικό αέριο αλλά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό ανέλαβε τις παρακάτω δεσμεύσεις:

Μετάθεση του χρόνου λήξης της Πέμπτης Μονάδας στην Πτολεμαΐδα, διότι, το ενεργειακό μας μείγμα δεν μπορεί να μην έχει λιγνίτη όταν έχει το ενεργειακό μείγμα της Γερμανίας λιγνίτη. Θα έχει μειωμένο αλλά θα έχει στο 20%.
Ενίσχυση του Ταμείου Μετάβασης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και μιας αναπτυξιακής προοπτικής στη Δυτική Μακεδονία.
Θέσπιση της ρήτρας μηδενικού αναπτυξιακού και κοινωνικού ελλείμματος, που σημαίνει δέσμευση για τις θέσεις εργασίας και για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιοχής. Ο στόχος είναι να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας.
Μεταρρύθμιση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων.
Χωροταξικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Θα επιστρέψει στην τοπική κοινωνία τις αγροτικές γαίες που πήρε η ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια.
[…]