120 – Ν.Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Τέλος, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών ρύπων θα γίνει με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Για να γι’νει αστό χρειαζόμαστε επενδύσεις στα δίκτυα, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργι’α ενεργιιακών κοινοτήτων, για δήμους, αγρότες, κτηνστρόφοος ποιραγωγούς και η εγκατάσταση φωτοβολτάίκών στις στέγες. Με αστόν τον τροπο προστατεύουμε τοος πολίτες από τη διακύμανση των τιμών της ενέργιιας και διαχέουμε την παρογωγή σε όλον τον πληθυσμό ώστε να μην είναι προνόμιο των λίγων και ισχυρών