130 – Κ.Μητσοτάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

θέλω να μιλήσουμε για μία Ελλάδα η
οποία θα είναι πιο πράσινη περιβαλλοντικά
πράσινη προσέξτε γιατί γαλάζια θα
είναι πολιτικά Πιο ψηφιακή με περισσότερες
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με περισσότερα
φωτοβολταϊκά για τους αγρότες
μας έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιοι να παράγουν
ηλεκτρική ενέργεια και να μην επιβαρύνονται
από το κόστος του ηλεκτρικού
ρεύματος
Μου έκανε πολύ εντύπωση ξέρετε πολλές
φορές μιλάμε εμείς οι πολιτικοί και πιστεύουμε
ότι τα θέματα τα οποία απασχολούν
πολιτικούς και δημοσιογράφους
είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν εσάς
Πριν από δύο-τρεις μέρες έβλεπα τι αναζητήσεις
γίνονταν στο διαδίκτυο και έβλεπα
τεράστιο ενδιαφέρον ας πούμε για τα προ