127 – Χ.Στυλιανίδης – ΝΔ

provide an attachment id!

Το πρόγραμμα αυτό ξεκινά από την Ιθάκη αλλά η φιλοδοξία είναι να επεκταθεί κι αλλού και κυρίως στα νησιά εκείνα που εμφανίζουν μεγάλο δείκτη και κίνδυνο επικινδυνότητας όπως η Ιθάκη. Τα νησιά μας είναι ο πλούτος της πατρίδας μας. Γι’ αυτό θα πρέπει το νησιωτικό πλέγμα να το διαφυλάξουμε από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής […] Η κλιματική κρίση είναι εδώ, απαιτεί συνέργειες, συνεργασία και συλλογική δράση, απαιτεί θωράκιση.