151 – Α.Σδούκου – ΝΔ

provide an attachment id!

Το όραμα για πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τις ΑΠΕ και τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας, διότι υπάρχουν και τομείς που αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, όπως ορισμένοι κλάδοι της βαριάς βιομηχανίας, καθώς και οι τομείς των βαρέων οδικών μεταφορών, της ναυτιλίας και της αεροπλοΐας. Στους τομείς αυτούς η αποανθρακοποίηση θα επιτευχθεί με το «πράσινο» υδρογόνο, δηλ. υδρογόνο παραγόμενο από ΑΠΕ μέσω ηλεκτρόλυσης. Η τεχνολογία παραγωγής υδρογόνου με τον τρόπο αυτόν είναι ήδη ώριμη, ενώ εξελίσσεται και η έρευνα για την αντιμετώπιση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων στους τομείς χρήσης του υδρογόνου. Εκτιμάται ότι το διάστημα μέχρι το 2030 θα είναι κρίσιμο για την ωρίμανση των τεχνολογιών χρήσης του υδρογόνου στους «δύσκολους να εξηλεκτρισθούν» αυτούς τομείς, ενώ μετά το 2030 θα εκδηλωθεί η ραγδαία ανάπτυξη του υδρογόνου, περίπου όπως έγινε και με τις ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζουμε τη μελλοντική σημασία του υδρογόνου, αλλά και τη σημερινή κατάσταση της τεχνολογίας που δεν μας επιτρέπει βιαστικές αποφάσεις. Αναμένουμε επίσης την εκδήλωση πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ε.Ε. που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του υδρογόνου δεδομένου ότι τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν είναι μεγάλα. Προτεραιότητά μας παραμένει η ανάπτυξη των ΑΠΕ (όπου η τεχνολογία έχει ωριμάσει), λαμβάνοντας υπόψη και ότι η παραγωγή πράσινου υδρογόνου απαιτεί την ύπαρξη πλεονασματικής παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ