159 – Α.Νεφελούδης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Αντίστοιχα για την περιοχή των Μεγάρων
ως αντισταθμιστικό μέτρο για την επιβάρυνση
από την ύπαρξη των εγκαταστάσεων
LNG η πρότασή μου είναι η κατασκευή
δικτύου ΦΑ στην πόλη και η δωρεάν τροφοδοσία
με ΦΑ των οικιακών καταναλωτών
στα πρότυπα της τηλεθέρμανσης των
περιοχών της Κ Μακεδονίας και η παροχή
με μεγάλη έκπτωση στους εμπορικούς καταναλωτές
καταστήματα εστίασης ξενοδοχεία
κλπ […]