167 – πολλαπλά πρόσωπα – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Σημείωσε τις μεγάλες ευθύνες που έχοιυν οι κυβερνήσεις και η τωρινή και η προηγούμενες, γιατί το πρόβλημα της περιοχής ήταν γνωστό από τη μεγάλη πλημμύρα του 2009 και δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για να αποτρέψουν την επόμενη πλημμύρα του 2020. Όπως δεν έχουν κάνει ουσιαστικά αντιπλημμυρικά έργα, ούτε μέχρι σήμερα το 2023 μετά τη δεύτερη μεγάλη πλημμύρα. Δεν έχουν καμιά δικαιολογία! Το ΚΚΕ με επανειλημμένες παρεμβάσεις του έχει απαιτήσει να σταματήσει τώρα ο εμπαιγμός, να προχωρήσει άμεσα η ανέγερση νέας γέφυρας στα Φύλλα και η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία του Λήλαντα από τις πηγές έως την εκβολή του […]