168 – Θ.Μανταλόβας – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Απαιτείται έλεγχος του κόστους των ζωοτροφών και των κτηνιατρικών εφοδίων, καθώς και υποστήριξη στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με προτεραιότητα στα συνεταιριστικά συλλογικά σχήματα και στις ενεργειακές κοινότητες