171 – Χ.Γρίβας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Εκτός από τα παραπάνω ο
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
προτείνει μια ενεργειακή και
κλιματική πολιτική συνολικά
διαφορετική από τη σήμερα
εφαρμοζόμενη Στο πλαίσιο
αυτό στο πρόγραμμά του προβλέπεται
η ανάκτηση του δημόσιου
ελέγχου στη ΔΕΗ και την
αξιοποίησή της για τη μείωση
του κόστους ρεύματος την αλλαγή
ενεργειακού μείγματος και το
σπάσιμο του καρτέλ ενέργειας η
ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας και του εποπτικού και
ελεγκτικού ρόλου της Πολιτείας
στον ενεργειακό τομέα και ιδίως
στις υποδομές που αποτελούν
φυσικά μονοπώλια αναθεώρηση
της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας
ΤΗΓ^ετηιοάεΙ με στόχο α
την αποσύνδεση της τιμής ηλεκτρικής
ενέργειας από τις τιμές
φυσικού αερίου ή άλλων ακραίων
ημών καυσίμων β
τον έλεγχο
του ποσοστού κέρδους γ τη μείωση
ρυθμιζόμενων χρεώσεων
τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος
και δ δεσμευτικό ποσοστό για
διμερή και προθεσμιακά συμβόλαια
και εφαρμογή αυστηρών
ελέγχων στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού
και αυστηροποίηση των
κυρώσεων για έλλειψη διαφάνειας
και ορθής ενημέρωσης των
καταναλωτών.