191 – Τ.Λειβαδάρου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής των αγαθών και να θωρακίσουμε την οικονομία από τις τιμές εισαγόμενων προϊόντων.

Το ενεργειακό μείγμα της χώρας μας πρέπει να ενισχυθεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που έχουν απολύτως προβλέψιμο κόστος. Όλες οι υπόλοιπες λύσεις ενέργειας είτε είναι εισαγόμενες με απρόβλεπτο κόστος ή υπόκεινται σε υψηλούς φόρους και κατατάσσονται αυτόματα ακριβότερες σε σχέση με τις ΑΠΕ. Η ενέργεια από ΑΠΕ είναι η μόνη πηγή ενέργειας με κλειδωμένο – προσυμφωνημένο κόστος κιλοβατώρας.

Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό πρόσημο, καθώς η χώρα μας έχει πάνω από 95% του χρόνου ηλιοφάνεια και ένα εξαιρετικό αιολικό δυναμικό, δύο στοιχεία που ανήκουν σε όλους μας. Άρα, η κοινωνία θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο και αρωγός της ενεργειακής μετάβασης και να απολαμβάνει τα οφέλη αυτού του μετασχηματισμού. Για να έχουμε την κοινωνία μαζί μας, οφείλουμε να αποδείξουμε στα νοικοκυριά τα οφέλη των ΑΠΕ. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων. Στις ενεργειακές κοινότητες, η ενέργεια από ΑΠΕ αφαιρείται απευθείας από τους λογαριασμούς των πολιτών που ανήκουν στην κοινότητα.

Όμως οι ΑΠΕ δεν είναι από μόνες τους λύση. Απαιτούνται έργα υποδομής, δυνατότητα αποθήκευσης, δίκτυο που να μπορεί να συγκεντρώσει την ενέργεια, αλλά και έξυπνα συστήματα που να μπορούν να προβλέπουν την παραγωγή και να τη διοχετεύουν στο δίκτυο στις ώρες που καταναλώνεται. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας. Σε αυτή την πρόκληση πρέπει να ενισχύσουμε την εγχώρια παραγωγή, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις που προάγουν την ενεργειακή απόδοση και κατά συνέπεια μειώνουν το κόστος παραγωγής.

Στον οδικό χάρτη του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής αλυσίδας, πρωταρχικό χαρακτηριστικό είναι η νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Μια νομοπαρασκευαστική διαδικασία με σαφή κριτήρια οικονομικής ενίσχυσης των επενδύσεων αλλά και στόχους υλοποίησης. Πάνω από όλα, ο οδικός χάρτης εκσυγχρονισμού και ως ένα βαθμό εξηλεκτρισμού της παραγωγικής αλυσίδας θα πρέπει να βασίζεται σε ουσιαστική δημόσια διαβούλευση, σε τεχνικά υλοποιήσιμες λύσεις και σε ορθολογικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης […]