203 – Γ.Σαρακιώτης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Στρατηγική στήριξης μέσω:

[…] ειδικών προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων κατά την ενεργειακή μετάβαση, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους, που αποτελεί ασφυκτική θηλιά για τη βιωσιμότητά τους τα τελευταία χρόνια.

της στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων και διευκόλυνσή τους για συμμετοχή σε σχήματα παραγωγής ενέργειας, όπως οι «ενεργειακές κοινότητες».
της προώθησης του στόχου της πράσινης μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας.
της δίκαιης και ισότιμης αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς είναι αδιανόητο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να είναι αποκλεισμένη από τους πόρους του και αυτό καθιστά την ανακατεύθυνσή τους απολύτως επιτακτική.
[…]