217 – Γ.Στύλιος – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Δίνοντας κίνητρα στους παραγωγούς να αναπτύξουν τις καλλιέργειες και
τις εκμεταλλεύσεις τους και προσελκύοντας
νέες επενδύσει σε έναν τομέα που συνεχώς
αναβαθμίζει την οικονομική και κοινωνική του
σπουδαιότητα. Ιδιαίτερα στο περιβάλλον που
διαμορφώνει η μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος: η κλιματική κρίση.

Είναι μάλιστα αυτή η ανάγκη ανασυγκρότησης και μετάβασης του πρωτογενούς τομέα σε
ένα διαφορετικό φιλοπεριβαλλοντικό μοντέλο
που ορίζουν την ανάγκη να περάσουμε από την
ενεργοβόρο και σπάταλη σε πρώτες ύλες μηχανική
γεωργία στην ευφυή γεωργία και
στη γεωργία ακριβείας […]