219 – Μ.Χριστοδουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα σημαίνει
έμφαση στις δικές μας πηγές ενέργειας,
απεξάρτηση από τις ξένες πηγές, δραστική
μείωση του κόστους ενέργειας καιτης περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης με ενεργειακή
δημοκρατία: κάθε παραγωγός, κάθε νοικοκυριό,
κάθε επιχείρηση γίνεται παραγωγός
της ενέργειας που καταναλώνει με γενίκευση
της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας […]