220 – Δ.Κουτσούμπας – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Μα ακόμη και οι σύγχρονες οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις
τα data centers ή σε άλλους τομείς της οικονομίας
οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας χώρια που παίρνουν ελάχιστο προσωπικό και δεν λύνουν το μεγάλο πρόβλημα
της ανεργίας Γιατί το πρόβλημα της ανεργίας όπως ξέρουμε
όλοι είναι δομικό πρόβλημα αυτού του συστήματος χρησιμοποιείται
μόνο και αξιοποιείται και σκόπιμα για να κρατάνε
σε ομηρία τους εργαζόμενους για να ρίχνουν το μεροκάματο
για να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός υποτίθεται
μέσα στην αγορά όπως λένε και βεβαίως να την πληρώνει
ο εργαζόμενος και να ζούνε σε συνθήκες προηγούμενων
δεκαετιών […]