222 – Γ.Παπανδρέου – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί το
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για
την πραγματική εικόνα της χώρας σήμερα
Πέρα από την πρωτοφανή ακρίβεια
η κυβέρνηση παρέδωσε τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας δηλαδή
τον ήλιο τον άνεμο τη γεωθερμία σε
λίγες εταιρείες-κολοσσούς Και τώρα
λυμαίνονται τον δικό μας πλούτο χωρίς
μάλιστα να μας επιτρέπουν να γίνουμε
και εμείς παραγωγοί εκτός από
καταναλωτές, ώστε να δούμε και εμείς οφέλη […] Πρώτα από όλα απαιτείται ουσιαστική
αποκέντρωση σε όλα τα επίπεδα όπως
και πόρων ώστε η περιφέρεια ο νομός
να μπορούν να σχεδιάζουν σοβαρά και
να λογοδοτούν στον πολίτη της Αχαΐας
Το ίδιο και για τα εκπαιδευτικά μας
ιδρύματα που απαιτείται να συνδέονται
με τις μεγάλες δυνατότητες της περιοχής
ώστε να παίξουν καθοριστικό
ρόλο σε μια οικονομία γνώσης έρευνας
και καινοτομίας στη μετάβαση
προς την πράσινη ανάπτυξη Και να γίνουν
διαρκή εργαστήρια και για το
επίπεδο της δευτεροβάθμιας παιδείας
για την επίλυση κοινωνικών υγειονομικών
οικονομικών περιβαλλοντικών
προβλημάτων
Να έχουν και ρόλο συμβουλευτικό στη
δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της κυκλικής οικονομίας της
πληροφορικής των επικοινωνιών της
ενέργειας καθώς και σε άλλους τομείς
παραγωγής εγχώριας τεχνολογίας
Η μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
σε μια βιώσιμη πράσινη
και ψηφιακή εποχή πρέπει να συνδυάσει
όλα τα προτερήματα και πλεονεκτήματα
της περιοχής. […]