199 – Π.Κουκουλόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι στα 8,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ

– η μετεγκατάσταση της Ακρινής εξελίχθηκε σε εμπαιγμό
– το αρδευτικό Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου ακόμα περιμένει
– η Πτολεμαΐδα V καθυστέρησε πάνω από 4 χρόνια και
– η σιδηροδρομική μας σύνδεση με την Καλαμπάκα, έργο 1 δις ευρώ, εξαφανίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ ακόμα την ψάχνει.

Να τους εμπιστευτούμε ξανά σημαίνει συνθηκολόγηση με τη φυγή των νέων και την ερήμωση του τόπου, που επιταχύνεται με την άναρχη και αυθαίρετη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

Ενεργειακή Δημοκρατία!

I. Με σταδιακή και ομαλή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων που είναι απαραίτητες για την ευστάθεια του δικτύου τουλάχιστον μέχρι το 2030 και για την Πτολεμαΐδα V πέρα από το 2035.
II. Με επενδύσεις στο δίκτυο και την καινοτομία για τη γρήγορη και ισόρροπη ανάπτυξη των ΑΠΕ και της αποθήκευσης, με κοινωνική συναίνεση.
III. Με ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και σοβαρή πρόβλεψη για τους παραγωγούς και τη μεταποίηση.
IV. Με ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών μας και φωτοβολταϊκά στις στέγες.

Δίκαιη Μετάβαση για μας σημαίνει:

– Διατήρηση Ενεργειακού Brand Name της περιοχής με νέο περιεχόμενο, αυτό της ενεργειακής δημοκρατίας
– Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης με καθολική εφαρμογή σε όλες τις κρατικές πολιτικές
– Διασφάλιση Τηλεθέρμανσης
– Πλήρης ανάπλαση εδαφών και περιβαλλοντική αποκατάσταση των τοπίων.
– Μετεκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Σύγχρονες υποδομές, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και το σιδηρόδρομο.
– Ριζική αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ενίσχυση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικου και ίδρυση ξενόγλωσσων τμήματων και Προγράμματων

Μεταπτυχιακών Σπουδών

– Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη του κλάδου της γούνας
– Μετεγκατάσταση Ακρινής
– Ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο με πρωταγωνιστικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαμόρφωση του και συναίνεση των τοπικών κοινωνιών

Επιστρέφουμε στο δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου.