227 – Θ.Ντόκος – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Υψηλές προτεραιότητες
αποτελούν η θωράκιση κρίσιμων
υποδομών και η αύξηση της ανθεκτικότητας
της χώρας η προστασία
της εθνικής και κοινωνικής
συνοχής και η ενίσχυση της
ενεργειακής ασφάλειας μέσω των
ερευνών για υδρογονάνθρακες νο
τιοανατολικά της Κρήτης και στο
Ιόνιο καθώς και της προώθησης
της κατασκευής υποδομών για τη
μεταφορά ενέργειας από τον Νότο