230 – Σ.Βούλτεψη – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] ΠΡΑΓΜΑΤΙ βρισκόμαστε σε μια άλλη
περίοδο Αλλά αυτή η άλλη περίοδος
συνηγορεί υπέρ της εκμετάλλευσης
του ενεργειακού πλούτου της
πατρίδας μας Ακόμη και ένα μικρό
παιδί γνωρίζει πως μετά τον πόλεμο
στην Ουκρανία έχει προκληθεί μια
απίστευτη ενεργειακή κρίση που έχει
επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσει
σε όλη την Ευρώπη Ακόμη και
ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει πως οι
χώρες που πλήττονται περισσότερο
είναι αυτές που εξαρτώνται από ττς
εισαγωγές ενέργειας Αλλά ο κ Τσίπρας
κρίνει πως η Ελλάδα πρέπει να
παραμείνει εΣαρτημένη και να μην
προσπαθήσει για την ενεργειακή της
αυτάρκεια Αν αυτό δεν αποτελεί τον
μεγαλύτερο παραλογισμό τότε σίγουρα
κάτι το πολύ ύποπτο συμβαίνει
Ευτυχώς ο κ Toïnpas δεν θα έχει
την ευκαιρία να εφαρμόσει άλλο ένα
ύποπτο σχέδιο του
[…]