246 – Δ.Παπαδημούλης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Η ανθρωπότητα βιώνει τρεις αλληλένδετες και αλληλοεπηρεαζόμενες κρίσεις που αφορά το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, με τις αθροιστικές τους επιπτώσεις να θέτουν ζήτημα επιβίωσης πολλών ειδών βιοποικιλότητας αλλά και του ίδιου του ανθρώπου και του πολιτισμού του.

Οι δεσμεύσεις της ΕΕ, μέσω και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αφορούν και τις τρεις αυτές κρίσεις, αλλά η διαχείριση τους είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον τομέα της ενέργειας, αλλά και των απόλυτα συνδεδεμένων τομέων του κλίματος και του περιβάλλοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτάσσει την εξασφάλιση της πρόσβασης σε καθαρή και προσιτή ενέργεια για όλες και όλους, τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και την επιτάχυνση της πορείας προς την κλιματική ουδετερότητα με χρονικό ορίζοντα επίτευξής της το 2045 (αντί του 2050).

Κρίσιμη είναι η ανάληψη από την Πολιτεία της ευθύνης για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, χωρίς αποκλεισμούς, και μέσω της ανάκτησης του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ και την αξιοποίησή της για τη μείωση του κόστους ρεύματος, την αλλαγή ενεργειακού μείγματος και το σπάσιμο του σημερινού καρτέλ ενέργειας, θεσπίζοντας και ανώτατο συντελεστή κέρδους στον ενεργειακό τομέα στο 5%.
Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει την προώθηση των ενεργειακών κοινοτήτων και σχημάτων αυτοπαραγωγής – αυτοκατανάλωσης τουλάχιστον στο 50% των νέων αδειών, αλλά και εμβληματικές παρεμβάσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, δημόσια κτίρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματική στέγη.

Στον αντίποδα, στη διάρκεια των τελευταίων ετών, βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε ακραία ακρίβεια ειδικά στην ενέργεια, και παράλληλα την απώλεια του δημοσίου ελέγχου σε όλες τις ενεργειακές υποδομές και μάλιστα χρονικά στην κορύφωση της ενεργειακής κρίσης. Έτσι, οδηγηθήκαμε στην απώλεια της πλειοψηφίας του Δημοσίου στη ΔΕΗ, στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ υποδομών (φυσικό αέριο) και στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

Βιώσαμε, επίσης, το «ανέκδοτο» της απολιγνιτοποίησης αλλά και αυτό της «πράσινης» και φιλοπεριβαλλοντικής κυβέρνησης που σε 4 χρόνια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ένα Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο, και η οποία συνεχίζει να επιλέγει την απορρύθμιση στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτά αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, ή τα δάση και τις δασικές εκτάσεις και τη ναρκοθέτηση της ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών.

Τα πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ενέργεια, σε συνδυασμό με την ανάκτηση από την Πολιτεία του συντονισμού και της υλοποίησης της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής, ιδίως σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας, προστασίας βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικής αδειοδότησης, επιθεώρησης και περιβαλλοντικών ελέγχων, κλιματικής ανθεκτικότητας και προσαρμογής, διαχείρισης αποβλήτων, θα οδηγήσουν στην κάλυψη του χαμένου χρόνου και στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων με όρους κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.