257 – – ΜΕΡΑ25

provide an attachment id!

η βιομάζα δεύτερης γενεάς (τροφικά υπολείμματα, κλαδέματα, γεωργικά υπολείμματα, αγροτοβιομηχανικά απόβλητα και παραπροϊόντα) αποτελεί μία πολύ σημαντική ΑΠΕ η οποία στη χώρα μας αξιοποιείται ελάχιστα. Πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα για υποκατάσταση των ορυκτών πόρων από βιομάζα.