263 – Κ.Παπασταύρου – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Η επόμενη κυβέρνηση θα συνεχίσει την πολιτική αλλαγής χρήσεων
της γης με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε φωτοβολτα
ϊκά και αιολικά πάρκα […]