265 – Γ.Σταθάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] σε κάθε περίπτωση
η πολιτική μας παραμένει η
ίδια Δεσμευόμαστε να συστήσουμε
τους φορείς διαχείρισης
οι περιοχές αυτές θέλουν ειδικό
καθεστώς περιβαλλοντικής προ¬
στασίας και χωρίς καμία διαπραγμάτευση
είμαστε έτοιμοι
να διαμορφώσουμε αυτές τις
συνθήκες στη διάρκεια της επόμενης
μας διακυβέρνησης […]