266 – Χ.Δούκας – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Ένα παράδειγμα ενεργειακής δημοκρατίας Θα μπορούσε η ΔΕΗ να διαθέσει τα 40 από τα 159 MW σε πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας Διαβάζουμε στον τύπο πως έκλεισε το χρηματοδοτικό σχήμα για την κατασκευή του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου (159 MW) της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, με πολύ χαμηλότοκο δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και επιπρόσθετη δανειοδότηση από μια ελληνική τράπεζα. EivaL μια περίπτωση που θα μπορούσε να αναδειχθεί η ενεργειακή δημοκρατία χωρίς να χρειάζεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης αλλά η αλλαγή της στρα¬ τηγικής της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, με απόφαση του διορισμένου από την Κυβέρνηση διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, θα μπορούσε η ΔΕΗ να διαθέσει τα 40 από τε 159 MW σε πολίτες αγρότες και επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας. Η διάθεση αυτή σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία αποκτά ποσοστό: 25% στο έργο, με όλεc τις οικονομικές υποχρεώσεις Kol τα δικαιώματε που του αναλογούν. Αυτό θα μπορούσε vc είναι ένα απλό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργειακήί δημοκρατίας στη πράξη.