273 – Γ.Κοτρωνιάς – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Την ενεργειακή κρίση και το δημογραφικό πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει σε τοπικό επίπεδο σχετικά με την ανάγκη στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσα από την έμπνευσή του και εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ», τη δημιουργία του Μεγάρου της ΔΕΥΑΛ – του πρώτου Δημόσιου βιοκλιματικού κτιρίου στην Ελλάδα, τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και τη διοργάνωση Συνεδρίου για τις ενεργειακές κοινότητες. […]