274 – Α.Γοσποδίνη – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] (α) Ο μικρομεσαίος αγρότης πρέπει να διασωθεί από τα σημερινά χρέη του, να μην εκπλειστηριαστεί η γη του, και (β) Να διασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τη διαβίωσή του και ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες του σύμφωνα με το σύγχρονο τρόπο ζωής:

Τα χρέη των αγροτών στις τράπεζες και τον ΕΦΚΑ θα ρυθμιστούν με «κούρεμα» 30% στους συνεπείς και 120 δόσεις για όλους. Η αγροτική γη του υπερχρεωμένου μικρομεσαίου αγρότη θα διασωθεί με νέο νόμο προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης.
Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια, θα δημιουργηθούν «ενεργειακές κοινότητες αγροτών» με φωτοβολταϊκά πάρκα. Η τοποθέτηση των ‘αγροβολταϊκών’ σε ύψος 5-6 μέτρων πάνω από τη γεωργική γη, δεν εμποδίζει την κανονική καλλιέργεια. Ο αγρότης μετατρέπεται από καταναλωτής ακριβής ενέργειας σε παραγωγό ενέργειας. Χρησιμοποιεί όση ενέργεια χρειάζεται και πουλάει το πλεόνασμα στον πάροχο διασφαλίζοντας επιπλέον εισόδημα. Για να γίνει αυτό εφικτό, πρέπει άμεσα ο ΔΕΔΔΗΕ να επεκτείνει το δίκτυο στις αγροτικές εκτάσεις της Μαγνησίας, και να υπάρξει επιδότηση της εγκατάστασης αγροβολταϊκών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που συμπεριλαμβάνει τον Άξονα της Πράσινης Μετάβασης. […]