255 – Α.Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Στόχος μας επίσης είναι η προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος
αυτού του μοναδικού πλούτου
στην Ηπειρο και στα Γιάννενα
Και σε αυτή την κατεύθυνση κεντρικό
ρόλο για μας έχει η επανε
νεργοποίηση μιας εμβληματικής
κατά τη γνώμη μου μεταρρύθμισης
που κάναμε το 18 τη μεταρρύθμιση
των ενεργειακών κοινοτήτων
την οποία πάγωσε η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας
Καμία επένδυση προκειμένου να
υπάρξει διασυνδεσιμότητα να ενισχυθεί
το δίκτυο Και όποιος ελάχιστος
χώρος υπήρχε στο δίκτυο πήγαινε
μονάχα στους μεγάλους επιχειρηματικούς
ομίλους ενώ η μεταρρύθμιση
των ενεργειακών κοινοτήτων
αφορά κυρίως μικρές κοινότητες
Να μπορεί να γίνει ο κτηνοτρόφος
και ο αγρότης αυτοπαρα
γωγός και αυτοκαταναλωτής του
ρεύματος που παράγει Να μπορούν
να φτιαχτούν Συνεταιρισμοί Αγροτικοί
Τοπική Αυτοδιοίκηση χωριά να
μπορούν να το κάνουν αυτό Και βεβαίως
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση
Μητσοτάκη τα άφησε όλα
στους μεγάλους ομίλους. Εμείς λοιπόν έχουμε στόχο να
κάνουμε επενδύσεις στο δίκτυο και
να δώσουμε προοπτική σ αυτή τη
μεταρρύθμιση να την αναθερμάνουμε
Και δεσμευόμαστε ότι το
50 τουλάχιστον των νέων αδειών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα
δοθούν σε μικρές επιχειρήσεις σε
Συνεταιρισμούς Αγροτών και Κτηνοτρόφων
στην αυτοπαραγωγή και
όχι στους μεγάλους επιχειρηματικούς
ομίλους. Το σχέδιο μας προβλέπει επίσης
για την Ήπειρο την αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου δίνοντας
ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή
στις ορεινές περιοχές με δημιουργία
υποδομών καλύτερο οδικό δίκτυο
ενίσχυση των παραγωγών
αλλά και παροχή κινήτρων για στο
χευμένη για κάθε περιοχή ανάπτυξη
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η ανάδειξη της πλούσιας κληρονομιάς
της περιοχής μας η επένδυση
στον οικοτουρισμό και η βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων
στις ορεινές περιοχές και
στις απομακρυσμένες περιοχές
αποτελεί επίσης βασικό μας στόχο
Τέλος είναι άμεση ανάγκη αναθεώρησης
της νέας ΚΑΠ με στόχο
να υποστηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή
Αλλά ακόμα πιο αναγκαίο
είναι και θέλω σήμερα ενώπιον σας
να δεσμευθώ η ανακατεύθυνση
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας Και θέλω να το
καταστήσω αυτό σαφές Οι πόροι
του Ταμείου θα ανασχεδιαστούν θα
ανακατανεμηθούν για να στηριχθεί
η Περιφέρεια να καταπολεμηθούν
οι ανισότητες και να αντιμετωπιστεί
η δημογραφική συρρίκνωση