287 – Χ.Σούλης – ΝΔ

provide an attachment id!

Ένας βασικός άξονας για την παράταξή μας για την επόμενη τετραετία, αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση 600,000 κατοικιών για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μάλιστα όλες τις εποχές του χρόνου.

Αυτό το σχέδιο υλοποιείται μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συγκεκριμένους στόχους που θα υλοποιηθούν και που ήδη έχουν μπει σε τροχιά καθορισμένης εφαρμοσμένης πολιτικής

Ακόμα πιο συγκεκριμένα, είναι ήδη γνωστό το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ” που σκοπεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση, προωθώντας όσο πιο υποδειγματικά γίνεται τον ρόλο ρου Δημοσίου σε αυτή την κατεύθυνση.

Οι πόροι του προγράμματος είναι 640 εκατομμύρια ευρώ και με την αναμενόμενη μόχλευση θα αγγίξουν το ποσό του ενός ΔΙΣ.

Ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν τα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αυτονόμησης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β με παράλληλη επίτευξη κατ ελάχιστον 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες τεχνικών συστημάτων και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η συνολική επένδυση συμβάλλει στη μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 600 εκ Kwh ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση 2.5 εκ. m² ωφέλιμης επιφάνειας ως και το 2026