292 – πολλαπλά πρόσωπα – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Στόχος των πολιτικών μας είναι ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής που θα προστατεύει και θα κάνει ανθεκτικά τα φυσικά οικοσυστήματα, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζει την ευημερία και την ανθεκτικότητα αυτής της ευημερίας στα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό στο οποίο στοχεύει και η πράσινη μετάβαση. Είναι επιλογές, πρακτικές, στρατηγικές και πολιτικές που ασκούνται στον ίδιο χώρο και στον ίδιο χρόνο.

Για τη θωράκισή μας από της φυσικές καταστροφές, ο προτεινόμενος Ευρωπαϊκός Νόμος για την Αποκατάσταση της Φύσης, που θα αποτελέσει το νέο μεγάλο άξονα πολιτικής για το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σωστή οργάνωση για την εφαρμογή του στην Ελλάδα καθοδηγεί πλέον τη στρατηγική μας. Ορισμένα παραδείγματα για να γίνει κατανοητή η προσέγγιση:

στοχεύουμε στην αποκατάσταση παραποτάμιων δασών και εκτάσεων, υγροτόπων και δέλτα ποταμών, που προστατεύουν από πλημμύρες και από τη διάβρωση της ακτογραμμής,
στοχεύουμε στην ορθολογική διαχείριση και προστασία των δασών που δρα ανασχετικά στην ξηρασία και στην εκδήλωση συχνών και μεγάλων δασικών πυρκαγιών, διασφαλίζοντας και με αυτούς τους τρόπους καλλιέργειες, κατοικίες, υποδομές και μνημεία.
Και όλα αυτά, θα υποστηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους που είναι ήδη δεσμευμένοι σε αυτή την κατεύθυνση, με προσκλήσεις για χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων.

Και επειδή το κύριο ζήτημα είναι η προτεραιοποίηση αυτών των ζητημάτων, στην πολιτική ατζέντα, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τα θέτουμε σε άμεση προτεραιότητα.

Γιατί για εμάς στο ΠΑΣΟΚ αποτελεί καίριο εθνικό στόχο η κατά προτεραιότητα προώθηση της εφαρμογής τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσπάθειας που υποστηρίζει με τα αποτελέσματά της άμεσα την αγροτική οικονομία, τον τουρισμό, τη διατήρηση πόρων για άλλες χρήσεις (όπως η Υγεία και η Παιδεία), που σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. μετά από μια καταστροφή) θα έπρεπε άμεσα σημαντικότατοι πόροι (οικονομικοί και ανθρώπινου δυναμικού) να αποδοθούν για την αντιμετώπιση των μακρόχρονων προβλημάτων που δημιουργούνται από μια φυσική καταστροφή.

Το παράδειγμα των πυρκαγιών του 2007, στην Ηλεία, μας δείχνει ότι, οι συνέπειες για τη φύση και για την τοπική κοινωνία και οικονομία (η οποία με τη σειρά της επηρεάζει σημαντικότητα και την εθνική οικονομία) είναι ακόμα πολύ σημαντικές ή δεν έχουν αντιμετωπιστεί, ακόμα και 16 χρόνια μετά.

Τέλος, ως ΠΑΣΟΚ θα υποστηρίξουμε και θα προωθήσουμε τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον. Και δεν αναφερόμαστε μόνο σε ειδικότητες που έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον και τις φυσικές καταστροφές.

Αναφερόμαστε και σε ειδικότητες που θα υποστηρίξουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εξωστρέφεια και την ενημέρωση του ειδικού και του ευρύτερου κοινού σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει

α) γρήγορα,

β) οργανωμένα,

γ) χωρίς απώλεια εισοδήματος, αλλά με αύξησή του,

η μετάβαση στην εποχή της ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς και στην καθημερινή πρακτική σε πόλεις, χωριά, χώρους εργασίας και χώρους αναψυχής”.