295 – Α.Ραλλάτος – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Το Κόμμα μας πολύμορφα έχει αναδείξει το ζήτημα της πολιτικής προστασίας από την πλευρά των λαϊκών αναγκών. Οι δυνάμεις μας ρίχνονται στη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών, στην προσπάθεια αλληλεγγύης για τους πληγέντες από πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές. Πρωτοστατούν στην οργάνωση και τη διεκδίκηση των αιτημάτων αποζημίωσης και αποκατάστασης, του εισοδήματος και της λαϊκής περιουσίας μέσα από μαζικούς φορείς, οργανώσεις και επιτροπές αγώνα. Παρεμβαίνουμε, επίσης, στη Βουλή και Ευρωβουλή με συγκεκριμένες προτάσεις και τοποθετήσεις, με ερωτήσεις, με ημερίδες, μελέτες, άρθρα.

Στο πλαίσιο του σημερινού δρόμου ανάπτυξης θυσιάζεται η ολοκληρωμένη θωράκιση απέναντι στις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, τους σεισμούς, γιατί κυριαρχεί η αντίληψη κόστους – οφέλους, καθώς και η αποσπασματική -και όχι συνδυασμένη- αντιμετώπιση όλων των παραμέτρων της πολιτικής προστασίας. Γι’ αυτό και δεν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης, δεν υπάρχουν κριτήρια για τον σχεδιασμό χρήσεων γης που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του πληθυσμού και την προστασία του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή δεν επαρκούν τα μέσα, οι υποδομές και το προσωπικό, δεν υπάρχει συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων πέρα από τα χαρτιά και καμία ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού. Είναι ζητήματα που σταθερά και επανειλημμένα προβάλλει και διεκδικεί το ΚΚΕ.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των νερών, η αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία, η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών, η αντιπυρική προστασία, η προστασία απαιτούν ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης που θα υπηρετεί το σύνολο των διευρυμένων λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος. Θα εξασφαλίζει την προστασία της ζωής, της περιουσίας του λαού και του περιβάλλοντος από κάθε φυσική καταστροφή.

Διασφαλίζεται έτσι συνολικά η πολιτική προστασία ως βασικό συστατικό στοιχείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση της γης, των βουνών, των δασών, όλων των φυσικών πόρων που αντιμετωπίζονταν ως κοινωνικά αγαθά και όχι εμπορεύματα”