297 – Γ.Χαραλαμπάκης – ΜΕΡΑ25

provide an attachment id!

[…] Η σχεδίαση της παραγωγικής δραστηριότητας των περιοχών, θα πρέπει να υπολογίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να λαμβάνει υπόψη της την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας όπως και την φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Μια ποικιλία παραγωγικής δραστηριότητας που στηρίζεται στα παραπάνω αλλά και αξιοποιεί τοπικούς πόρους διατηρώντας τη τοπική κλίμακα είναι ο στόχος. Η «πράσινη» οικονομία των ΑΠΕ, της ανακύκλωσης, της βιολογικής γεωργίας κλπ είναι ουσιαστικές πρακτικές μιας Πράσινης Μετάβασης. Οι «έξυπνες» τεχνολογικές λύσεις μπορούν να βοηθήσουν εντός του παραπάνω πλαισίου