302 – Κ.Μητσοτάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…]Ο στόχος και το όραμά μας
για την επόμενη τετραετία είναι ο πλούτος αυτός να μεγαλώσει
και να προέλθει και από περισσότερους παραγωγικούς
τομείς πέραν των παραδοσιακά ισχυρών αγορών
των ακινήτων της ναυτιλίας και του τουρισμού Η έμφαση
δίνεται πλέον στην πράσινη μετάβαση και τις ΑΠΕ στην
υψηλή τεχνολογία στις Βιοεπιστήμες στον πρωτογενή τομέα
στη μεταποίηση σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη
αξία όχι μόνο για την οικονομία αλλά για την ποιότητα
ζωής της κοινωνίας συνολικά Μέσα στα επόμενα τέσσερα
χρόνια λοιπόν να περιμένουμε περισσότερα βιομηχανικά
και τεχνολογικά πάρκα στη χώρα νέα έργα παραγωγής
αποθήκευσης και διανομής ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας νέες καινοτόμες πρωτοβουλίες σε έρευνα και
ανάπτυξη Και όλα αυτά θα δημιουργήσουν νέες καλύτερα
πληρωμένες θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην
αύξηση του εθνικού εισοδήματος […]