303 – Γ.Αμυράς – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] βρισκόμαστε ένα βήμα
πριν την ολοκλήρωση του Π.Δ
της Παμβώτιδας που θα καθορίσει
uc χρήσεις γης σε 1,6 εκ
στρέμματα και θα θέσει τους
κανόνες τόσο για την προστασία των περιοχών και τοπίων με
πλούσιο οικοσύστημα όσο και
την ανθρώπινη δραστηριότητα
που θα επιτρέπεται να αναπτυχθεί. […] Για να γίνουν όλα τα παραπάνω
οφείλουμε να δώσουμε σημασία
σε κάτι πολύ σημαντικό Στην
προστασία του περιβάλλοντος
Γιατί αν δεν διαφυλάξουμε τον
περιβαλλοντικό θησαυρό των
Ιωαννίνων τότε στο μέλλον δεν
θα έχουμε ήποτα δεν θα μπορούμε να μιλάμε ούτε για ανάπτυξη
ούτε για ένα καλύτερο αύριο
Σε αυτόν τον τομέα μπορώ να
προωθήσω λύσεις για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο τόπος
μας