306 – Τ.Λειβαδάρου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Ενα εξαιρετικό εργαλείο για να έχουν άμεση
μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού
ρεύματος οι πολίτες είναι οι ενεργειακές
κοινότητες οι οποίες θεσμοθετήθηκαν από
τον ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά στη χώρα μας το
2018 Πρόκειται για φωτοβολταϊκά πάρκα
έως 500 kw που λειτουργούν μέσω συνεταιρισμού
νοικοκυριών Με απλά λόγια ό,τι
ενέργεια παράγεται από το πάρκο αφαιρείται
από την ενέργεια που καταναλώθηκε από το
νοικοκυριό Πόσες είναι οι ενεργειακές κοινότητες
σήμερατις οποίες συμμετέχουν στην
πλειονότητα νοικοκυριά Ελάχιστες Γιατί
Γιατί πολύ απλά μεγαλύτερα έργαΑΠΕ αναπτύσσονται
ταχύτερα παίρνουν χώρο στο δίκτυο
και όταν πια η ενεργειακή κοινότητα είναι
έτοιμη να συνδεθεί δεν υπάρχει ο ηλεκτρικός
χώρος να παραλάβει την ενέργεια
που παράγεται Με αυτήν την περιγραφή σας
αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα της
ενεργειακής κοινότητας στην οποία συμμετέχω
και ακόμα δεν έχουμε συνδεθεί Άρα η
προτεραιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων
όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη όπως
αναφέρει και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
Π.Σ θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαιτέρως
αν θέλουμε να έχει η κοινωνία άμεσο κέρδος
από την ενεργειακή μετάβαση