312 – Γ.Σταθάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Η καταγωγή μου είναι από το Μάλεμε, αλλά στην Κίσαμο είχαμε πολλούς συγγενείς και για τον λόγο αυτό κατέφυγε εκεί η οικογένειά μου στην περίοδο της κατοχής. Η τουριστική επένδυση στα Φαλάσαρνα εγείρει προφανείς ενστάσεις, καθώς τα Φαλάσαρνα -όπως το Ελαφονήσι και ο Μπάλος- ανήκουν στα φυσικά διαμάντια της Κρήτης, τα οποία απαιτούν ειδικό καθεστώς προστασίας προκείμενου να προφυλαχτούν για τις μελλοντικές γενιές. Οι μεγάλες επενδύσεις σε αυτούς τους χώρους είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν χωρίς επίπτωση στο περιβάλλον. Μετριασμένες επενδύσεις συμβατές με τους ισχυρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς είναι προφανώς εφικτές, αλλά απέχουν πολύ από τη συγκεκριμένη επένδυση.

Τα έργα υποδομών στα Χανιά αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια, τη χωροταξία και το νερό. Το περιβάλλον χρειάζεται πολιτικές οι οποίες να διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας μαζί με την ανασύσταση ενός Φορέα Διαχείρισης κυρίως των δασών και των περιοχών natura. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον εγείρει θέματα για τη γεωργία και τη δυνατότητά της να αξιοποιήσει όλες τις προοπτικές που δίνει η πράσινη μετάβαση, καθώς αποτελεί έναν δυναμικό τομέα με μέλλον και στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε. Για την ενέργεια προέχει να υλοποιηθούν υποδομές που θα διευκολύνουν ένα αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής με αυτοκατανάλωση, είτε από τα νοικοκυριά, είτε από τους ΤΟΕΒ, είτε από τις ενεργειακές κοινότητες, είτε από σημαντικούς φορείς τουρισμού, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δική τους αυτοπαραγωγή. Τέλος, για τη χωροταξία είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι τρεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον νομό. Δασικοί χάρτες, κτηματολόγιο και χωροταξικά σχέδια σε επίπεδο Δήμων. Αυτά θα δώσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο για τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, των πόλεων και των οικισμών, του τουρισμού, της γεωργίας και της βιοτεχνίας, με κανόνες, ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να αυτονομήσουμε τη διασύνδεση της Κρήτης με την Ελλάδα από αντίστοιχα διακρατικά προγράμματα, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο και έγινε. Έτσι, το 2024 θα έχουμε τη διπλή διασύνδεση της Κρήτης σε πλήρη λειτουργία, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη της αυτοπαραγωγής, πετυχαίνοντας παράλληλα τον έλεγχο στις μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ, καθώς θεωρούμε ότι ένα αποκεντρωμένο τοπικό σύστημα παραγωγής ενέργειας είναι καλύτερο από τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που αναπόφευκτα θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κρήτης πρέπει να στηριχθεί σε ένα μοντέλο αποκέντρωσης, ενεργειακών κοινοτήτων και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στα οφέλη που προκύπτουν από την πράσινη μετάβαση και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ […]