314 – Κ.Βέττα – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Στην Π.Ε. Κοζάνης η διακυβέρνηση της Ν.Δ. ήταν ακόμα πιο καταστροφική με τη βίαιη, πρόχειρη και αλλοπρόσαλλη απολιγνιτοποίηση, εκτόξευση της ανεργίας, δραματική μείωση του Α.Ε.Π., πρωτοφανή δημογραφική υποχώρηση, την Δ.Ε.Η. να κρατά τα οικόπεδα-φιλέτα χωρίς να τα αποδίδει στην τοπική κοινωνία, το εμπόριο να φθίνει με τις παλινωδίες των μέτρων της πανδημίας και την έλλειψη χρηματοδότησης, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να μαστίζονται από την άνοδο τιμών και την ακρίβεια, άναρχη εγκατάσταση Α.Π.Ε. και ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία, κατάργηση πανεπιστημιακών τμημάτων, κλείσιμο Γέφυρας, ακύρωση μετεγκαταστάσεων. Μια εικόνα μαρασμού και εγκατάλειψης […] Για την Π.Ε. Κοζάνης και τις λιγνιτικές περιοχές ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. υποστηρίζει ότι στο πεδίο της μετάβασης πρέπει να υπάρξει άλλος δρόμος με:
Μετάθεση του χρόνου λήξης της Πτολεμαΐδας V,
Ενίσχυση του Ταμείου Μετάβασης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Θέσπιση της ρήτρας μηδενικού αναπτυξιακού και κοινωνικού ελλείμματος
Δέσμευση για αύξηση των θέσεων εργασίας και για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιοχής
Επαναφορά του δημόσιου χαρακτήρα της Δ.Ε.Η.
Στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων
Μόνιμο και γενναίο «Εξοικονομώ»
Χωροταξικός σχεδιασμός για τις Α.Π.Ε. ώστε να σταματήσει η κερδοσκοπία με την άναρχη ανάπτυξή τους
Επαναπόδοση των αγροτικών γαιών της Δ.Ε.Η. στην τοπική κοινωνία […]