320 – Θ.Παφίλης – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Αναφερόμενος στην ενεργειακή ακρίβεια
που τσακίζει τον λαό από την
προώθηση της πολιτικής της απελευθέρωσης
της Ενέργειας τόνισε την αντίφαση
για το ότι ενώ οι Αρτινοί έχουν
δίπλα τους ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά
φράγματα αντί να απολαμβάνουν
φθηνό ρεύμα τους κόβουν
το ηλεκτρικό στα σχολεία και τα σπίτια
υποστηρίζοντας ότι αυτό ακριβώς είναι
το περιεχόμενο της πράσινης ανάπτυξης
Φτώχεια για τον λαό χρυσοφόρες
δουλειές για το κεφάλαιο […]