357 – Α.Χαρίτσης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Τα προβλήματα ξηρασίας και έλλειψης υδάτινων πόρων θα
ενταθούν τα επόμενα χρόνια λόγω κλιματικής κρίσης. Η υλοποίηση λοιπόν των
αναγκαίων έργων αρδευτικών υποδομών αποτελεί αδήριτη ανάγκη και Βασική
προγραμματική επιδίωξη για την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση […] Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ,
ώστε να διατηρηθεί ο δημόσιος και αλληλέγγυος
χαρακτήρας του και να προσαρμοστεί στα νέα
δεδομένα της κλιματικής κρίσης […]