358 – Χ.Δήμας – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Η αξιοποίηση της έρευνας ms καινοτομίαβ και
των νέων τεχνολογιών καθίσταται πλέον απαραίτητη
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Με μεθόδουβ ônoos η αποθήκευση και η
εξοικονόμηση ενέργεια5 η ανάπτυξη εναλλακτικών
μη ρυπογόνων καυσίμων η ηλεκτροκίνηση
τα έξυπνα δίκτυα και η αξιοποίηση
του φυσικού αερίου os καυσίμου μετάβασης
η Ελλάδα έχει τη δυναμική να αναδειχθεί σε
κόμβο καινοτομίας για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
και τη Μεσόγειο.