359 – Ι.Φωτήλας – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Επιτομή τους είναι ο νέος οδικός άξονας Πατρών Πύργου
η πρόσβασή μας στο φυσικό αέριο καθώς και η νέα
σιδηροδρομική γραμμή Επιπλέον στον φάκελο των παρεμβάσεων
έχουν ενταχθεί μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση
των εγκαταστάσεων στο λιμάνι του Αιγίου σε πράσινα πρότυπα η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων
και μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων η ανάπτυξη
περιφερειακού ερευνητικού κέντρου στη Δυτική
Ελλάδα όπως και η αναβάθμιση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου
Παίδων
[…]