363 – Γ.Παπανδρέου – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Προϋπόθεση είναι ο εθνικός σχεδιασμός
για τη στροφή στην πράσινη και ψηφιακή
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία μια βιώσιμη
κοινωνία που αποτελεί και κυρίαρχη
στόχευση παγκοσμίως στον συνεχώς μεταβαλλόμενο
και σύνθετο κόσμο μας Λόγω
κλιματικής αλλαγής δυναμικής εισαγωγής
στη ζωή μας των τεχνολογικών κατακτήσεων
που απειλούν την ανθρώπινη παρουσία
στην εργασία αλλά και στη σφαίρα της δημιουργίας
του πολιτισμού και βέβαια λόγω
της υπερσυγκέντρωσης πλούτου εξουσίας
και μέσων ενημέρωσης στα χέρια λίγων
ισχυρών […]