335 – Ν.Δένδιας – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Οι στόχοι της εξωτερικής μας πολιτικής στο εγγύς και στο απώτερο μέλλον θα συνεχίσουν να εδράζονται στις γνωστές στέρεες βάσεις. Δηλαδή στον σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος […]